Home     |    Gallery     |    Photographs     |    Art books     |    CV

nghammer@hotmail.com  |  Phone: +45 26 15 98 72  |  Web: Patrik Örngren

NG Hammer ART. Here you find the work of Nils Gunnar Hammer, born in Uppsala, Sweden 1964, self-taught painter and artist. Oil painting, charcoal & chalk, ink drawings, litography. He has also released two art books, Labyrinth and Bastard. Här finner ni alster av Nils Gunnar Hammer, född i Uppsala, 1964, självlärd målare och konstnär. Oljemålning, kol & krita, tuschteckning, litografier. Han har också utgivit konstböckerna Labyrinth och Bastard.